Týmto si vás dovoľujeme pozvať na Riadnu členskú schôdzu občianskeho združenia COOP Liga DS, o.z., ktorá sa uskutoční ako je uvedené nižšie :

Termín : 11.09.2018 (utorok) o 18,00 hod.
Miesto : Reštaurácia „Kulacs“ Dunajská Streda

Program :
1. Otvorenie a prezentácia
2. Losovanie jednotlivých líg na sezónu 2018/2019
3. Odsúhlasenie Súťažného a Hracieho poriadku
4. Zájazd na MS v Stolnom tenise v Budapesti (apríl 2019)
5. Rôzne a diskusia
6. Záver

Ing. Peter Koprda
predseda VV COOP Ligy DS

Ing. Tibor Viola
podpredseda VV COOP ligy DS

Pridať Komentár