Vznik organizovaného stolného tenisu v okrese Dunajská Streda sa datuje od roku 1936. V tomto roku bol založený prvý stolnotenisový oddiel DAC v Dunajskej Strede. Začiatky boli samozrejme ťažké a do konca druhej svetovej vojny sa hrávalo iba málo  a to skôr pre svoju zábavu a nie súťažne.

Postupné oživenie stolnotenisového diania, rozšírenie počtu hráčov a účasť na dlhodobých súťažiach, ako aj na rôznych turnajoch nastáva až po oslobodení. Zaslúžili sa o to stolnotenisový zanietenci: Gejza Marczi, Alfréd Kálmán, Dr. Tihamér Kálmán, Ladislav Jedlička a František Konffeld.

V päťdesiatich rokoch začali kluby z okresu Dunajská Streda hrávať regionálnu bratislavskú súťaž a v roku 1956 sa začala hrať aj okresná súťaž. V tom čase sa súčasný okres Dunajská Streda rozdeľoval na dva okresy: Dunajskú Stredu a Šamorín. V oboch súťažiach hrávalo po šesť oddielov.

Výrazným krokom k popularizácii stolného tenisu v okrese bolo medzištátne stretnutie v rámci Európskej ligy medzi reprezentáciami ČSSR a Anglicka, ktoré sa hralo v bývalom kultúrnom dome na dnešnom námestí A. Vámberiho v Dunajskej Strede. Československo vtedy reprezentovali hráči: Kolarovics, Staněk, Miko, Voštová, Grófová. Trénerom reprezentácie bol pán Demetrovič.

V roku 1970 sa hralo na základnej škole na Vajanského ulici (terajšia ulica Komenského) ďalšie medzištátne stretnutie v rámci Európskej ligy mužov medzi ČSSR a Francúzkom. Pri tejto príležitosti sa hralo aj priateľské stretnutie žien, medzi týmito dvoma krajinami.

V roku 1969 sa uskutočnil prvý turnaj o Pohár mesta Dunajská Streda. Do listiny víťazov sa zapísali hráči takých zvučných mien, ako Rózsás, Berczik, Miko, Grófová. Aj v ďalších ročníkoch turnaja sa v Dunajskej Strede predstavilo veľa vynikajúcich stolných tenistov. Nechýbali medzi nimi majstri sveta a Európy ako Jónyer, Klampár, Gergely, Kisháziová, Magosová, Staněk, Dvořáček, Orlowsky, Šilhavá. V roku 1973 sa uskutočnil štvrtý a ako sa neskôr ukázalo aj posledný ročník turnaja. Tradícia turnaja avšak v inej podobe zostala zachovaná. Dôkazom toho bol v novembri 1975 prvý ročník turnaja žiactva o Pohár mesta Dunajská Streda. V roku 1976 druhom ročníku turnaja štartovali okrem výberov Česka a Slovenska aj klubové celky ako NHKG Ostrava, ORBIS Praha a Tolna (Maďarsko). Na treťom ročníku turnaja v roku 1977 štartovali takí hráči ako Krošlák, Hrachová, Fazekasová (Maďarsko), Horváth. V roku 1978 sa do listiny víťazov zapísali aj domáci stolní tenisti: Csibaová, Šuchterová, Nagy. V piatom ročníku turnaja, ktorý sa uskutočnil v roku 1979 sa do listiny víťazov zapísali bratia Vladimír a Miroslav Brodovci, Gajdošová, Strkošová (Vítkovice), Csibaová, Németh (DAC), Šafářová (ORBIS Praha), Orbánová (Statisztika Budapešť).

V roku 1979 sa konal za účasti reprezentačných kolektívov Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska, Rumunska a domáceho Československa prvý ročník medzinárodného turnaja kadetov bývalého socialistického bloku. V osemročnej histórii turnaja na ňom hralo veľa talentov z ktorých neskôr vyrástli poprední európsky hráči: Florea, Toma, Creanga,
Podpinka, Mazunov, Varga, Grman, Braun, Krmaschek, Nemesová, Fazekasová, Bátorfiová, Wirthová, Éllőová, Kasalová, Šafářová a ďalší.

Masový stolný tenis sa začal rozvíjať v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V obciach to bol druhý najrozšírenejší šport hneď po futbale. Veľmi silné stolnotenisové zázemie mali hlavne vo Veľkom Mederi, Zlatých Klasoch, Orechovej Potôni, Jahodnej, Gabčíkove, Topoľníkoch, neskôr vo Vydranoch, Hubiciach, Trhovej Hradskej, Dolnom Štále, Jurovej, Ohradoch. Samozrejme aj DAC mal v Okresnej súťaži vždy minimálne jedno – dve družstvá v ktorých získavali cenné skúsenosti najmä mladší hráči v žiackom veku. V sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov sa hrala aj okresná súťaž odborárov z podnikov, úradov a nemocníc. V mnohých obciach organizovali rôzne turnaje či už vianočné, novoročné alebo veľkonočné. Od roku 1990 však začal masový stolný tenis v okrese Dunajská Streda upadať. Veľa oddielov zaniklo z dôvodu nedostatku financií. Prestal sa organizovať tradičné turnaje ako napríklad v Donom Štále. Vznikali aj nové oddiely ako v Šamoríne pri Dome detí a mládeže, v Dunajskej Strede to boli oddiely Atrex, Dom detí a mládeže a ďalšie. Po roku 2000 sa začala okresná súťaž znova rozrastať hlavne vďaka navrátivším hráčom, ktorí hrávali vyššie súťaže alebo hráčom, ktorí reštartovali svoju hráčsku kariéru.

V okrese Dunajská Streda pôsobili aj rozhodcovia, ktorí rozhodovali na najvýznamnejších podujatiach doma aj v zahraničí: JUDr. Štefan Čupka, Ladislav Csaplár a Vladislav Kmeť – držitelia medzinárodnej licencie „M“, Marian Dostál držiteľ licencie „A“ a Pavol Marček, držitelia licencie „B“

Na Okresnom stolnotenisovom zväze ako predsedovia pôsobili: Štefan Horváth, Jozef Horváth, JUDr. Štefan Čupka, Dušan Beneš, Tibor Pápay, Eugen Borbély, Ladislav Csaplár, MUDr. Jozef Kmeť, Vladislav Kmeť, Ing. Štefan Sípos, Ing. Peter Koprda.

 

TJ DAC Dunajská Streda – stolnotenisový oddiel

 

Stolnotenisový oddiel DAC Dunajská Streda bol založený v roku 1936. Zakladateľmi oddielu boli: Gejza Marczi, Alfréd Kálmán, Dr. Tihamér Kálmán, Ladislav Jedlička a František Konffeld.

V päťdesiatych rokoch začal stolnotenisový oddiel hrať pod názvom Stavokombinát v krajskej súťaži zmiešaných družstiev v bratislavskej skupine. Ich súpermi boli napríklad: Medika Bratislava, Lokomotíva Trnava, Stavbár Bratislava a Hrnčiarovce. Zmiešané družstvo hralo v zostave: Alexander Nagy, Karol Bakács, Árpád Pogány, András Póda, Viera Hábová, Katarína Novacseková a Jolana Patasiová. Hráči Stavokombinátu trénovali v budove svojho závodu, ktorý stál na mieste terajšej autobusovej stanice a majstrovské stretnutia hrali v kaviarni, ktorá stála na miestach obchodného domu Modrý Dunaj.

V šesťdesiatych rokoch, keď si starší hráči začali zakladať rodiny a zostávalo im stále menej času na aktívnu športovú činnosť, prišla mladšia generácia na čele s Jozefom Horváthom a Tiborom Pápaym. Stolnotenisový oddiel sa presťahoval do priestorov učilišťa a znova hrával pod hlavičkou DAC.

V roku 1971 bol stolnotenisový oddiel DAC nútený opustiť priestory učilišťa a presťahoval sa do priestorov Okresného národného výboru Dunajská Streda. Skutočne historickým medníkom v rozvoji stolného tenisu v meste a okrese Dunajská Streda sa stal rok 1974. Niekoľkoročné obetavé úsilie funkcionárov bolo korunované odovzdaním herne stolného tenisu do užívania. Stavba bola postavená v akcii Z a na stavbe sa v nemalej miere podieľali aj hráči DAC: Tibor, Lichtblau, Tibor Veréb, Otto Szabó, Jozef Kozmér, Jozef Ráchela, Milan Rakovický, Juraj Lépes, Pavol Petrlenič, Štefan Gittler a ďalší . Týmto sa vytvorili priaznivé podmienky pre rozvoj mládežníckeho stolného tenisu, ktorý dostal zelenú vytvorením oddelenia školského športového strediska pri základnej škole na námestí 1. mája, terajšie námestie Svätého Štefana (základná škola sa v roku 1986 presťahovala ulicu Smetanov háj). Cieľavedomá práca s členmi strediska priniesla svoje ovocie. Za pomerne krátky čas vyrástla široká základňa hráčov a dostavili sa aj prvé medailové úspechy z majstrovstiev Západoslovenského kraja v kategórii mladšieho žiactva a to už v roku 1976, teda po 18 mesiacoch činnosti.

Postupne získavali hráči a hráčky oddielu DAC medailové umiestnenia v súťažiach jednotlivcov vo všetkých kategóriách a to nielen na majstrovstvách Slovenska, ale aj na majstrovstvách Československa. Zberateľmi medailí sa stali: Ildikó Lelkesová, Tibor Nagy, Igor Ondrejička, Roland Vími, Attila Török, Roman Gúhr, Peter Koprda, Attila Németh, Karol Navrátil, Ľudovít Szikhart, Marta Šutovská, Lýdia Šuchterová, Mária Csibaová, Eleonóra Némethová, Katarína Borárosová, Jana Horváthová, Monika Véghová a ďalší. Dosiahnuté výsledky práce s mládežou viedli v 1978 k vytvoreniu Treningového strediska mládeže.

 

Mladé nádeje stolnotenisového oddielu DAC Dunajská Streda (foto 1976).

Mladé nádeje stolnotenisového oddielu DAC Dunajská Streda (foto 1976).

 

Propagačný materiál stolnotenisového oddielu DAC z roku 1980.

Propagačný materiál stolnotenisového oddielu DAC z roku 1980.

 

V polovici osemdesiatych rokoch nastúpila ďalšia generácia hráčov: Vincent Németh, Pavel Kočiš, Renáta Gúhrová, Lenka Straková, Angela Gittlerová, Miroslava Vrbová, Marian Dostál, Szilárd Csölle, Richard Urbanič, Mária Benediková, Júlia Koprdová, Noémi Nagyová, Ján Szalay, Richard Kmeť, Pavol Marček, Ivan Dostál, Zoltán Riedl, Richard Csejtey, Attila Póda a ďalší, ktorí za obdobie rokov 1985 – 88 získali na majstrovstvách Slovenska 28 medailí z toho 9 titulov a na majstrovstvách Československa 5 medailí.

Začiatkom deväťdesiatych rokov nastúpila posledná úspešná generácia stolných tenistov vychovaných v Dunajskej Strede: Viera Marčeková, Zuzana Šándorová, Dajana Filistovová, Eva Bokrošová, Judita Balázsiová, Eva Kariková, Peter Ágh, Andrej Both, Marian Sloboda, Miroslav Sloboda, Juraj Petényi a Tomáš Vozár.  Po tejto generácii hráčov sa talenty presadzovali výhradne individuálne.

V stolnotenisovom oddiely pracovalo s mládežou veľa kvalitných trénerov, ktorí pôsobili v oddiely aj ako aktívny hráči. Najväčšou osobnosťou bol František Tokár, ktorý pôsobil v DAC ako hrajúci tréner v období 1975 – 1980. Ďalšími trénermi alebo hrajúcimi trénermi boli Štefan Horváth, Ivan Ihnatišin, Ladislav Mádel, Tibor Lichtblau, František Heizer, Pavol Petrlenič, Katarína Borárosová, Jana Horváthová, Lýdia Šutovská, Aladár Kardos, Tibor Nagy, Karol Bokroš a Richard Kmeť. Významnou hráčskou osobnosťou a vzorom pre mladé hráčky bola Irena Mikócziová, ktorá za DAC hrávala v rokoch 1977 – 1989.

Posledná silná generácia hráčov vychovaných klubom DAC Dunajská Streda (foto 1991).

Posledná silná generácia hráčov vychovaných klubom DAC Dunajská Streda (foto 1991).

 

Posledná silná generácia hráčov vychovaných klubom DAC Dunajská Streda.

Posledná silná generácia hráčov vychovaných klubom DAC Dunajská Streda.

Zadný rad zľava: Karol Bokroš – tréner, Marián Sloboda, Andrej Both, Jozef Kanicska, Peter Ágh, Vladislav Kmeť – prezident klubu. Predný rad zľava: Viera Marčeková, Eva Bokrošová, Zuzana Šándorová a ??? (foto 1991).

 

Najvýznamnejšie umiestnenia klubu:

1977/78 – 1.miesto II. Liga ženy (Mikócziová, Csibaová M., Šutovská M., Lelkesová I.),
1978/79 – 1.miesto II. Liga ženy (Mikócziová, Csibaová M., Šutovská M., Lelkesová I.),
1980/81 – 1.miesto II. liga muži (Mádel L., Lichtblau T., Ondrejička I., Nagy T., Török A.),
1980/81 – 1.miesto II. liga ženy (Mikócziová, Csibaová M., Borárosová K, Horváthová J.),
1981/82 – 1.miesto II. liga ženy (Mikócziová, Csibaová M., Borárosová K, Horváthová J.),
1983/84 – 1.miesto II. liga muži (Mádel L., Lichtblau T. Ondrejička I., Nagy T., Török A.),
1995/96 – 1.miesto I. liga ženy (Marčeková V., Šándorová Z., Filistovová D., Lass M.),

 

Vľavo Štefan Horváth, foto 1981.

Vľavo Štefan Horváth, foto 1981.

 

JUDr. Štefan Čupka, foto 1993.

JUDr. Štefan Čupka, foto 1993.

Vo vedení stolnotenisového oddielu DAC a neskôr jeho nástupcov sa od začiatku sedemdesiatych rokov vystriedalo niekoľko predsedov. Najvýznamnejšou osobou Štefan Horváth a  JUDr. Štefanom Čupkom, ktorí mali najväčšiu zásluhu na výstavbe špecializovanej stolnotenisovej haly v Dunajskej Strede ako aj na chode oddielu. Ďalšími predsedami boli: Dušan Beneš, Juraj Lazar, Michal Koprda a Vladislav Kmeť.

Hráčmi stolnotenisového oddielu DAC Dunajská Streda boli: Jozef Ágh, Peter Ágh, Štefan Ágh, Karol Bakács, Judita Balázsiová, Ľubomíra Balčáková, Mária Benediková, Karol Bokroš, Eva Bokrošová, Katarína Borárosová, Andrej Both, Ladislav Csaplár, Richard Csejtey, Mária Csibaová, Szilárd Csölle, Erik Čirik, Gabriela Čiriková, Štefan Čupka, Ivan Dostál, Marian Dostál, Ondrej Ersek, Lenka Erseková, Dajana Filistovová, Norbert Gaál, Alžbeta Gabovičová, Ján Gajdáč, Angela Gittlerová, Roman Gúhr, Renáta Gúhrová, Soňa Gütraiberová, Viera Hábová, František Heizer, Jozef Horváth, Lórant Horváth, Štefan Horváth, Tomáš Horváth ml., Tomáš Horváth st., Jana Horváthová, Ivan Ihnatišin, Ladislav Jedlička, Alfréd Kálmán, Martin Kaprálik, Ivana Kapráliková, Aladár Kardos, Klaudia Kardosová, Eva Kariková, Renáta Klempová, Jozef Kmeť, Richard Kmeť, Vladislav Kmeť ml.,  Vladislav Kmeť st., Pavel Kočiš, František Konffeld, Peter Koprda, Júlia Koprdová, Jozef Kozmér, Vladimír Kugler, Marianna Lass, Juraj Lazar, Norbert Lazar, Roman Lazar, Juraj Lépes, Ildikó Lelkesová, Adrián Lichtblau, Tibor Lichtblau, Ladislav Mádel, Gejza Marczi, Pavol Marček, Viera Marčeková, Martin Miček, Irena Mikócziová, Attila Nagy, Tibor Nagy, Noémi Nagyová, Karol Navrátil, Peter Navrátil, Attila Németh, Dávid Németh, Vincent Németh, Viktor Németh ml., Eleonóra Némethová, Katarína Novacseková, Tomáš Obergessel, Igor Ondrejička, Stanislav Ondrejička, Jolana Patasiová, Tibor Pápay, Juraj Petényi, Pavol Petrlenič, András Póda, Attila Póda, Štefan Póda, Árpád Pogány, Ján Potisk, Eva Potisková, Jozef Ráchela, Ivan Rajtík, Milan Rakovický, Tibor Ranostaj, Zoltán Riedl, Jozef Rojko, Zsolt Sereghy, Marián Sloboda, Miroslav Sloboda, Lenka Straková, Otto Szabo, Attila Szántó, Attila Szemes, Ľudovít Szikharth, Peter Šandal, Zuzana Šándorová, Lídia Šuchterová, Juraj Šuchter, Marta Šutovská, Monika Švolíková, Mikuláš Tilajcsík, Marcel Tinka, Norbert Tinka, František Tokár, Attila Török, Andrea Tóthová, Renáta Tužinská, Richard Urbanics, Norbert Varga, Tibor Végh, Monika Véghová, Tibor Veréb, Roland Vími, Tomáš Vozák, Miroslava Vrbová.

 

So súhlasom autora
Autor : Marián Dostál